Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

caohin

-jeszcze raz-

Jeszcze raz to zrób.
Jeszcze raz nie odbierz
telefonu,
Jeszcze raz wyrzuć mnie
ze swych myśli.
Ile jeszcze razy
dasz radę?
Załóżmy się,
Zagrajmy.
Ja lubię hazard
a Ty
ryzyko.
Nalejmy sobie whisky
i
grajmy
a gdy już
zniszczymy się nawzajem
to i tak
zrobisz to
jeszcze raz.

February 22 2017

caohin
9666 74c7
Reposted fromdangerspouse dangerspouse viaoutkapa outkapa
caohin
Reposted fromjasminum jasminum viaoutkapa outkapa
caohin
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viairmelin irmelin
caohin
caohin
6500 3b95
caohin
caohin
caohin
8809 4d22
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viascorpix scorpix
caohin
3306 5584
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viascorpix scorpix
caohin
Zdjęcie użytkownika James Dean.
Elizabeth Taylor & James Dean 
Reposted fromciarka ciarka viascorpix scorpix
caohin
9792 a4ef
Reposted fromyouuung youuung vianikotyna nikotyna
caohin
0772 3df1
caohin
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Plich
Reposted fromzabka zabka viaoutkapa outkapa

a-masterpiece-of-understatement:

When people constantly tell me “old movies are boring.”

image

"Old movies aren’t funny because they don’t swear."

image

"There aren’t any cute guys."

image

"Are you trying to be a hipster or something?"

image

Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viaorangeugarte orangeugarte
5723 5074
Reposted frommental-cat mental-cat viaorangeugarte orangeugarte
caohin
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
caohin
Reposted fromjasminum jasminum viasentymentalna sentymentalna
caohin
1505 c1e8
Reposted fromfungi fungi viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl