Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

caohin
caohin
Sponsored post
feedback2020-admin
caohin
1219 02a2 500
caohin
4926 c037
caohin
caohin
2577 4620 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
caohin
5016 bdb9 500
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
5813 73de 500
caohin
8473 913e 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
caohin
caohin
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!

May 13 2017

caohin

-jeszcze raz-

Jeszcze raz to zrób.
Jeszcze raz nie odbierz
telefonu,
Jeszcze raz wyrzuć mnie
ze swych myśli.
Ile jeszcze razy
dasz radę?
Załóżmy się,
Zagrajmy.
Ja lubię hazard
a Ty
ryzyko.
Nalejmy sobie whisky
i
grajmy
a gdy już
zniszczymy się nawzajem
to i tak
zrobisz to
jeszcze raz.

February 22 2017

caohin
9666 74c7
Reposted fromdangerspouse dangerspouse viaoutkapa outkapa
caohin
Reposted fromjasminum jasminum viaoutkapa outkapa
caohin
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viairmelin irmelin
caohin
caohin
6500 3b95
caohin
caohin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...